Inkomensverklaring nu ook online aan te vragen
12 januari 2017

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, is een verklaring geregistreerd inkomen nodig. Deze inkomensverklaring konden huurders eerder alleen via de BelastingTelefoon (0800-0543) van de belastingdienst aanvragen.

 

Lees verder...
Uitkomst Aedes-benchmark: WSP bij koplopers
29 november 2016
Met de Aedes-benchmark kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken en verbeteren. De benchmark biedt gemeenten, huurders en andere belanghebbenden inzicht in hoe corporaties hun middelen besteden. Het onderzoek bestaat uit de volgende prestatievelden: huurdersoordeel, bedrijfslasten, onderhoud/verbetering, beschikbaarheid/betaalbaarheid en duurzaamheid. De uitkomsten tonen de prestaties van individuele corporaties en de sector.Lees verder...
Loohorst Landscaping ondersteunt de wilde bij
19 september 2016
Bijen zijn onmisbaar voor de fruitteelt en de bloemenpracht. Helaas worden ze in hun bestaan bedreigd door verschillende factoren. De bijenziekte, maar vooral het gif dat wordt gebruikt voor de gewassen.  Lees verder...
Geslaagde bijeenkomst met belanghouders
9 mei 2016
Als Woningstichting vinden wij het belangrijk om te weten of we de goede koers varen met ons beleid. Daarom gaan we graag in gesprek met onze belanghouders. Op 14 april jl. was dit zover.  Lees verder...
Glasschade? Even Apeldoorn bellen! 0800-0229955
1 mei 2015

Glasschade 24 uur per dag rechtstreeks doorgeven aan Centraal Beheer!

Lees verder...

Welkom bij Woningstichting Putten

Als huidige of toekomstige bewoner van een van onze woningen heten wij u van harte welkom op onze website. U vindt hier informatie over onze organisatie en dienstverlening. Verder geven wij praktische tips en houden wij u op de hoogte van actuele zaken.

Kwaliteit en dienstverlening
Onze inspanningen zijn gericht op het realiseren van betaalbare woningen voor een goede kwaliteit. Daarbij hebben duurzaamheid en energiebesparing onze aandacht.
Wij dragen bij aan een prettige woonomgeving en goede onderlinge contacten opdat iedereen zich thuisvoelt. Overleg en samenwerking met onze bewoners vinden wij van essentieel belang. Suggesties voor de verbetering van onze dienstverlening en/of de onderwerpen op deze website zijn dan ook van harte welkom.

Wilt u meer informatie over onze corporatie? Download dan onze folder.

wonen aan de Klaas Frisohof
26 februari 2017

Openhuis aan de Klaas Frisohof. U bent van harte welkom!

Aan de Klaas Frisohof in Putten is een mooi nieuwbouwproject tot stand gekomen. Op deze centraal geleden locatie, dicht bij allerlei voorzieningen, zijn een gezondheidscentrum, 10 koopwoningen en 6 sociale huurwoningen gerealiseerd. Inmiddels zijn de huurwoningen bijna klaar om bewoond te worden. Daarom is er op dinsdag 28 februari tussen 15.00 en 17.00 uur een openhuis. U bent van harte uitgenodigd! Wilt u meer weten over het project? Leest u dan de verhuurbrochure.


 

 Lees verder...
Herontwikkeling hoek Van Damstraat
26 februari 2017

 

Onze woningen aan Garderenseweg en Da Costastraat zijn bijna klaar! Op 1 en 2 maart tekenen de bewoners hun huurcontract. Eind april worden de appartementen aan de Van Damstraat opgeleverd.

Begin 2016 is Aannemersbedrijf Aalten B.V. gestart met de bouw van dit dorpsvernieuwingsproject. Het project bestaat uit 21 sociale huurappartementen, 13 grondgebonden 55+woningen en 2 eengezinswoningen. Inmiddels nadert de nieuwbouw zijn voltooiing. De grondgebonden woningen zijn bijna klaar om bewoond te worden. De toekomstige bewoners van de appartementen moeten nog even geduld hebben. De oplevering daarvan verwachten we in april. Voordat de appartementen bewoond worden houden we openhuis. Hiervan zullen wij u tijdig op de hoogte stellen.

Als u de pagina opent, dan vindt u de verhuurbrochure met informatie over de woningen en de woonomgeving.


 

Lees verder...
Projecten gerealiseerd
1 december 2015

 
 

Lees verder...
© 2012 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl